Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Atatürk           Okul Tanıtımı           Sınıflar         Kulüpler          TKY          Rehberlik           İletişim           Arşiv         Öğretmen Girişi         Comenius        
 

İnsan Haklarının Gelişimi - Batıkent Ortaokulu
   
 İnsan Haklarının Gelişimi

İnsan Haklarının Gelişimi
 Yazı Boyutu

 Tarih : 27.02.2011 - 21:29:33 


İnsan Haklarının Gelişimi


İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ

İnsan hakları, bireylerin salt insan olmakla kazandıkları haklardır. İnsanların, insan olarak
taşıdıkları değerin sömürü, baskı, kıyım ve her türlü doğal güç karşısında korunması ilkesine dayanır.

İNSAN HAKLARI KAVRAMI

.İlk çağlarda insanlar birbirlerinin yaşam haklarını ellerinden almışlardır. Hakları elinden
alınan, ezilen, sömürülen insanlar, haklarını elde edebilmek için çok uğraştılar.
.İnsanlara tek tek veya toplum olarak hakların verilmesi fikri ilk defa, 1215 yılında İngiltere’de doğmuştur.

.İnsanlık haklarını koruma ve genişletme akımları İngiltere’de olduğu gibi 18. yüzyıl başlarında dünyanın diğer ülkelerinde de görülmeye başlamıştır.

.İnsan hak ve hürriyetleri 19. yüzyılda milletlerin „Anayasaları“nagirmiştir.
.10 Aralık 1948 yılında da bütün „Birleşmiş Milletler“ üyeleri tarafından „İnsan Hakları
Evrensel Beyannemesi“ aynen kabul edilmiştir.
Türkiye’de de 7 Kasım 1982 Anayasası’nda, İnsan Hak ve Hürriyetlerine geniş yer
verilmiştir.

.İlk çağlardan beri insanların büyük bir kısmı kendisini üstün gören azınlık tarafından idare
edilmiştir.Kendilerini üstün gören asiller ve yöneticiler diğer insanların temel hak ve hürriyetlerini ellerinden almış, onları esir ve köle etmiştir.
.Zenciler asırlar boyu Avrupa ve Amerika pazarlarında esir olarak alınıp satılmıştır.

.Batılılar sanayi devrimi ve çıkarları için asırlarca insanları ezmiş ve sömürmüştür. Milyonlarca insanın emeği bir ömür boyunca yalnızca boğaz tokluğuna yaşamak için harcanmıştır.
.Batıda insan haklarının ilk belgesi 15 Haziran 1215’de,İngiltere kralına kabul ettirilen “MagnaChartaLibertatum”, Hürriyetlerin Büyük Beratı’dır.
.1689’da elde edilen yeni haklarla güçlenen MagnaCharta, İngiliz Anayasasının temelini
oluşturur.

.Amerika’da 1776’da İngiltere’ye karşı yayınlanan “Bağımsızlık Bildirgesi” insan hakları ile ilgili ilk önemli belgedir.Bunu 1789’da Fransız Devrimi’nde yayınlanan “İnsan Hakları Bildirgesi” takip etmiştir.

.18. ve 19. yüzyıllar güç ve otoritenin insanlığı zorladığı, Avrupa’nın Afrika ve Asya toplumlarını köle ve esir edip sömürdükleri, mazlum insanlar için kötü dönemler olmuştur.
.I. ve II. Dünya Savaşları ezen ve sömüren devletlerin çıkar çatışmaları yüzünden çıkmıştır.

.Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilan edilmiştir. Bu beyanname 30 madde ve bir önsözden oluşmaktadır.Beyanname, hiçbir ayrım gözetmeden tüm insanların hür ve eşit doğduğu, kanunlar karşısında eşit olduğu temeli üzerine kurulmuştur.

.Tarihte, yakın zamana kadar, insanlar arasında bu günkü anlamda eşitlik yoktu. Eski zamanlarda halk ırklarına, cinsiyetlerine, renklerine, yerli-yabancı oluşlarına bakılarak sınıflara ayrılırdı.Hükümdarlar, kendilerini tanrısal ve kutsal kimliklere büründürerek, olağanüstü hak ve yetkiler elde etmişlerdir. yüksek düzeydeki devlet adamları da üstün haklar elde etmişlerdir. Bunlar bolluk, rahatlık ve huzur içinde yaşıyorlardı.


İNSAN HAKLARININ TARİHÇESİ

.Toplumun büyük ve ezici çoğunluğunu oluşturan halk kesimi ise hemen hemen hiçbir hakka sahip değildi. Yoksulluk, açlık, ölüm korkusu içinde yaşıyorlardı. Ülkenin en ağır hizmetlerim' görürler, savaşlara giderler, vergilerini verirler; ama "insan gibi" yaşayamazlardı.


.Eski Yunanistan'da insanlar arasında yerli-yabancı ayrımı yapılmış, Atinalı ana-babadan
olmayanlar vatandaş sayılmayıp köle muamelesi görmüşlerdir.İslamiyettenönceki ilkel Arap kabilelerinde insanlar arasında cinsiyet ayrımı gözetilmiştir. Erkek çocuklar üstün görülmüş, kız çocukları diri diri kuma gömülmüştür.


.Ortaçağ Avrupa'sının derebeyliklerinde ise halk korkunç bir baskı altına alınmıştır. Bu ayrım ve baskılara karşı ilk hareket İngiltere'de görülür. 13. Yüzyılda ingilizhalkı, fazla vergi toplandığı gerekçesiyle krala karşı ayaklanmıştır.

.Bunun sonucunda da ünlü "MagnaCarta" (Büyük Şart) kabul edilmiş, kral tarafından halka bazı haklar verilmiştir. Yeni Çağda da halkın, devlet yönetiminin haksızlıklarına karşı hoşnutsuzluğu artmış, çeşitli tepkileri ortaya çıkmıştır.

.İnsan haklarıyla ilgili bilinçlenme ve çalışma süreci 17.Yüzyılın sonlarıyla 18. Yüzyılın
başlarında tüm dünyada görülmeye başlandı..Amerikalıların 4 Temmuz 1776'da ingilizlerekarşı ilan ettikleri "Hürriyet Beyannamesi" ve 1789'daki Fransızların "İnsan Hakları Beyannamesi" bu uyanışın önemli örneklerindendir. 19. Yüzyıldan sonra insan hak
ve hürriyetleri oldukça genişlemeye başladı.

.2.Dünya Savaşı'ndan sonra bireylere daha geniş hak ve hürriyetler tanındı. Birleşmiş Milletler'edahil olan ülkeler, 10 Aralık 1948 yılında "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi"ni kabul ederek, insan haklarında yeni bir çığır açmışlardır.

.Bu alanda Avrupa'dan geç de olsa bizde de çalışmalar yapılmıştır. 1839'dailan edilen
"Tanzimat Fermanı" insan hakları alanındaki ilk belge sayılabilir. Bu belgeyle halkımıza az da olsa yeni haklar tanınmış, padişahların bazı önemli yetkileri kısıtlanmıştır.
.Bu belgeyi 1856'daki "Islahat Fermanı" ve 1876'da "1 .Meşrutiyet'in İlanı" izlemiştir.

.Her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da önemli ve ciddi çalışmalar Cumhuriyet
döneminde yapılmaya başlanmıştır.
 
Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü Öğrencileri


 Editör : İnsan Hakları Klub

Payla? |

 
1 2 3 4 5   Bu Habere Toplam 273 Puan Verildi
23448 Kişi Tarafından Okundu.

Yorum ( 4 )   

 lazım deil

02.03.2014 14:11:23 

  performans

Cevapla


bu kadar mı? benim performansım var tarih şeridi hazırlama biraz daha bilgi eklermisiniz


Yp Adresi Kayytly   

 Misafir

29.05.2013 19:14:53 

  Teşekkür Gerekçesi

Cevapla


Çok Yardımcı Oldu Teşekkürler


Yp Adresi Kayytly   

 galip umut orak

05.05.2013 23:07:06 

  tşekrler

Cevapla


çok yardımcı oldu çook teşekkürler


Yp Adresi Kayytly   

 galip umut orak

05.05.2013 23:07:06 

  tşekrler

Cevapla


çok yardımcı oldu çook teşekkürler


Yp Adresi Kayytly   

Sayfa  

 Bu Kateoriye Ait Diğer Başlıklar

 
 
 

 

 Köşe Yazıları

F.Akçam Duran

F.Akçam Duran ¬
Yazı Eklenmemiş

Sibel Vezir Başkara

Sibel Vezir Başkara ¬
Yazı Eklenmemiş

Sema Eyier

Sema Eyier ¬
Yazı Eklenmemiş
 
Henüz Haberlere Puan Verilmemiş..
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
Bu Hafta içinde Haber Eklenmedi.
Bu Ay içinde Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Ocak 2015

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 2
 Bugün : 49
 Dün : 123
 Toplam : 166589
 Ip No : 54.227.214.52
     

 
 Son Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
 Popüler Haberler

Son 30 Gün içinde Haber Eklenmedi.
 
Okul Dergimiz
Kirçiçegim Dergisi
 
 Hava Durumu 
Alınan Bayraklar
Beyaz BayrakGeleceğe Enerjin Kalsın Trafik OkuluMavi Gök Yeşil Yaprak
PageRank Checker


Beyaz Bayrak Mavi Gök Yesil Yaprak Trafik Okulu Gelecege Enerjin Kalsin Bu Benim Eserim Yenilikçi Öğretmenler Haydi Kizlar Okula Okulda Diyabet Programi
Haberler | Rehberlik | BTY Ders Notları | Yayın ve İletişim Kulübü | Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü | Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma, Kulübü | Spor Kulübü | Sivil Savunma Kulübü | Çevre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü | Bilinçli Tüketici ve Enerji verimliliği Kulübü | Resim Kulübü | Müzik Kulübü | Kütüphanecilik Kulübü | Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü | Kültür ve Edebiyat Kulübü | Bilim-Fen Ve Teknoloji Kulübü | Gezi, Tanıtma Ve Turizm Kulübü | Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Kızılay Kulübü | Gizlilik Politikası


 
© Copyright http://www.batikent.k12.tr 2011